ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Bát gỗ bầu dục

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Bát gỗ tròn

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Bát gỗ vuông 01

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Bát gỗ vuông 02

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Đĩa gỗ tròn

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Gác đũa thìa gỗ 01

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Gác đũa thìa gỗ 02

ĐỒ DÙNG NHÀ HÀNG

Giỏ gỗ decor

Hotline: 088 936 93 66
Chat Zalo
Gọi điện ngay